Undervisning

Vi ønsker barn og ungdom velkommen til Troldhaugen for å bli bedre kjent med Grieg og hans musikk.

Museets guider og fagstab tilbyr tilrettelagte omvisninger for elever i grunnskole og videregående skole.
Deler av året tilbyr vi egne produksjoner for barnetrinnet. Informasjon om disse publiseres på våre nettsider og i vårt nyhetsbrev i god tid på forhånd.

Bestilling av omvisninger til troldhaugen@kodebergen.no